แซทพาวเวอร์

(topman) จะทำให้ชื่อคุณจะอยู่บนสุดตามสถานะของสี

ผู้เล่นคนอื่นจะมองเห็นชื่อของคุณอยู่บนสุดของลิสรายชื่อ โดยจะจัดเรียงตามสถานะของสี เช่น ถ้าเป็นตัวเขียวก็จะอยู่บนสุดของตัวเขียว ถ้าเป็นตัวน้ำเงินก็จะอยู่บนสุดของตัวน้ำเงิน

SidebarSkip to toolbar